Kingdom Hearts Integrum ผลงานชิ้นเอก Switch Review

ในที่สุดซีรีส์ Kingdom Hearts ฉบับสมบูรณ์ก็มาถึงคอนโซล Switch ของ Nintendo แต่รูปแบบคลาวด์ไม่สามารถเน้นประโยชน์ของระบบได้ ผู้เล่นต่างถามหาเวลาที่ ซีรี ส์ Kingdom Heartsจะมาบนคอนโซล Switch แบบไฮบริดแบบพกพา/ที่บ้านของ Nintendo ตั้งแต่ คอลเลกชั่น Story So...